VvE te Vlaardingen

VvE te Vlaardingen

Voor een VvE te Vlaardingen hebben wij een gevelinspectie uitgevoerd naar de staat van het voegwerk en de spouwmuurisolatie. De VvE is voornemens te gaan renoveren, waarbij onder andere de kozijnen zullen worden vervangen. Op voorhand daarvan wilde men graag eenduidig advies met betrekking tot de staat van het voegwerk en de spouwmuurisolatie. Het voegwerk is door ons per geveldeel op verschillende hoogtes uitvoerig visueel gecontroleerd. Om de spouwmuur te onderzoeken is zoveel mogelijk gebruikt gemaakt van de reeds aanwezige open stootvoegen. Daar waar dit niet mogelijk was en op andere hoogtes, zijn gaten met een diameter van 10 mm geboord op elk geveldeel, om de spouw, de aanwezige isolatie en spouwankers met een endoscoop te kunnen beoordelen. De gaten zijn vervolgens weer dichtgemaakt met een krimparme, cementgebonden mortel.