Verborgen gebreken

Wanneer u onroerend goed aankoopt, dan koopt u dat in de staat waarin dit zich op dat moment bevindt. Dat is dus inclusief alle zichtbare en onzichtbare gebreken. Het is daarom van belang om de bouwkundige staat zo goed mogelijk te onderzoeken. Een koper heeft een onderzoeksplicht en de verkoper een mededelingsplicht. Wanneer u dus onroerend goed verkoopt bent u verplicht om alle gebreken aan een (aspirant) koper mede te delen. Na transport bij de notaris komen eventuele gebreken voor rekening van koper. Er zijn echter uitzonderingen waarbij de verkoper toch aansprakelijk kan zijn.

Ernstig gebrek

Wanneer het normale gebruik in het gedrang komt, spreekt men van een ernstig gebrek. Denk bijvoorbeeld aan een rotte dakconstructie. Als koper mag je op grond van de model koopovereenkomst verwachten dat het vastgoed de eigenschappen bezit die nodig zijn voor normaal gebruik. De verkoper kan bij een ernstig gebrek nog steeds aansprakelijk zijn als het gebrek al voor de overdracht aanwezig was. Dit geldt ook als de verkoper zelf niet van het gebrek op de hoogte was.

Vaak wordt in een koopakte een zogenaamde ouderdomsclausule opgenomen. Hierin wordt er door verkoper op gewezen dat het gaat om een ouder pand waarvan koper niet dezelfde verwachtingen mag hebben als een nieuwer pand. Soms wordt er ook wel een zogenaamde niet-zelfbewoningsclausule opgenomen wanneer een verkoper, vanwege bijvoorbeeld verhuur van een woning, deze niet zelf bewoond heeft en daarom niet op de hoogte is van de staat van de woning en eventuele gebreken. De bedoeling van dit soort clausules is om de aansprakelijkheid van de verkoper te beperken of uit te sluiten.

Gebrek door verkoper ten onrechte niet gemeld

Wanneer er een gebrek is dat weliswaar normaal gebruik niet in de weg staat, maar wat door verkoper niet is gemeld terwijl het gebrek al bestond voor overdracht en verkoper wist van het bestaan ervan, kan de verkoper aansprakelijk zijn. In zo’n geval wordt de mededelingsplicht geschonden.

Bijvoorbeeld tijdens een verbouwing van uw nieuwe pand worden bepaalde gebreken zichtbaar en u twijfelt of het hier gaat om een verborgen gebrek, dan kunt u ons inschakelen voor een onafhankelijk onderzoek. In eerste instantie verrichten wij dan een quickscan tegen een scherp tarief zodat tegen minimale kosten kan worden bepaald of een aanvullend/uitgebreid onderzoek zin heeft of noodzakelijk is.

Wanneer dan blijkt dat het zeer waarschijnlijk gaat om een verborgen gebrek, stemmen wij samen met u en eventueel uw rechtsbijstandsverzekeraar de vervolgstappen af. Wie eis die bewijst. Het is dus aan u als koper om aan te tonen dat het hier werkelijk gaat om een ernstig gebrek, dan wel een gebrek dat ten onrechte door verkoper niet is gemeld.

Benieuwd of wij u ook van dienst kunnen zijn? Neem contact met ons op en wij informeren u geheel vrijblijvend naar de mogelijkheden.