Schade & Contra Expertise

Wanneer u schade heeft aan uw vastgoed wordt er vaak door de verzekeraar een expert ingeschakeld om een schade inspectie uit te voeren. Wij voeren als onafhankelijke partij regelmatig dit soort inspecties uit voor verzekeraars. Een onafhankelijke schade inspectie kan ook wenselijk of zelfs noodzakelijk zijn bij het bepalen van schade veroorzaakt door uitvoerende partijen, bij werkzaamheden aan uw vastgoed. Denk daarbij bijvoorbeeld aan niet juist geplaatste zonnepanelen of een nieuwe aanbouw met gebreken waarvan de aannemer de aansprakelijkheid niet wil erkennen.

Contra expertise

Het komt echter ook voor dat verzekeraars geen onafhankelijke expert inschakelen, maar bijvoorbeeld een expert welke werknemer is van betreffende verzekeringsmaatschappij. In dat geval kan een onafhankelijke contra-expertise uitkomst bieden. In de meeste verzekeringspolissen is het recht opgenomen om voor de schaderegeling een eigen contra-expertise te laten verrichten en in de meeste gevallen is de verzekeraar ook verplicht deze kosten (tot een bepaalde grens) op zich te nemen. Een onafhankelijk inspectie kan in zo’n geval dus in uw voordeel werken.

Heeft u schade en/of bent u het niet eens met de beslissing van uw verzekeraar? Of heeft de expert de schade (gedeeltelijk) afgewezen? Neem dan contact met ons op en wij bekijken gezamenlijk met u de mogelijkheden.