Quickscan

Een quickscan is een snelle en effectieve methode om de algehele conditie van uw vastgoed in grote lijnen te bepalen. Er wordt globaal inzicht verkregen in (direct noodzakelijke) onderhoudsbehoefte en eventueel een raming opgesteld voor de bijbehorende kosten.

Ook kan er met een quickscan tegen aantrekkelijke tarieven antwoord worden gegeven op gerichte onderzoeksvragen. Is uw spouw geschikt voor isolatie? Is een oude lekkage bijvoorbeeld wel goed verholpen? Zijn er dringende reparaties nodig of is er achterstallig onderhoud?

U ontvangt van ons geen uitgebreid rapport maar een overzichtelijke samenvatting van onze bevindingen op de door u gestelde vragen.