Nulmeting

In uw directe omgeving besluit men te gaan (ver)bouwen, maar wat heeft dat nu voor invloed op uw vastgoed? Een zogenaamde inspectie nulmeting (ook wel vooropname) biedt uitkomst. Hierbij wordt vastgelegd wat de bouwkundige staat van een object is en worden eventuele schades, zettingen en scheurvormingen in zowel exterieur als interieur nauwkeurig geïnventariseerd en beschreven. De opdrachtgever en/of hoofdaannemer van een bouwproject wordt doorgaans geacht aansprakelijk te zijn voor schade aan belendingen. Bij eventuele schadeclaims bevinden zij zich dan ook snel in een verdedigende positie die vaak langdurige en kostbare discussies met zich mee brengt.

Juist deze discussie kan worden voorkomen door vooraf te kiezen voor een inspectie nulmeting. Deze nulmeting stelt alle partijen tevens in staat om eventuele gevolgen van de bouwactiviteiten op elk moment gericht en doeltreffend te kunnen beoordelen. Alle partijen kunnen immers met de rapportage aantonen of eventuele schades reeds voorafgaand aan de bouwwerkzaamheden aanwezig waren.

Eis vanuit opdrachtgever of verzekeraar

Met steeds meer regelmaat stellen zowel opdrachtgevers als ook verzekeraars de eis dat een dergelijke nulmeting wordt uitgevoerd, vóórdat er met de werkzaamheden kan worden begonnen. Wij hebben jarenlange ervaring opgedaan in het inspecteren van de meest uiteenlopende vastgoedobjecten en zijn u dan ook graag van dienst met een inspectie nulmeting.