Thermografisch en endoscopisch onderzoek

Wanneer er sprake is van lekkages of vochtproblemen in gebouwen, kan thermografisch onderzoek snel uitkomst bieden. Wij beschikken over moderne infraroodcamera’s en kunnen voor u als vastgoedeigenaar een duidelijk beeld verzorgen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het opsporen van lekkages aan daken en leidingen, optrekkend vocht, koude- en vochtbruggen. Dit zonder dat hiervoor destructief onderzoek hoeft te worden uitgevoerd. Ook kan het juist worden ingezet in de aanloop daartoe, zodat er gericht vervolgonderzoek kan worden uitgevoerd.

Onderzoek zonder te hakken of breken

Het uitvoeren van een endoscopisch onderzoek is soms niet te vermijden. In een bouwkundige constructie bevinden zich vaak meerdere ruimten/gedeelten welke niet (meer) toegankelijk zijn of visueel met het blote oog slecht te beoordelen. Om toch toegang te krijgen tot deze ruimte en eventuele bouwgebreken te visualiseren, wordt gebruik gemaakt van een inspectiecamera. Hierbij wordt in bijvoorbeeld een spouwmuur een gat geboord waar met behulp van een endoscopische camera toch een inspectie kan worden uitgevoerd. De kracht van een endoscopisch onderzoek is de snelheid van werken en het feit dat er niet gebroken hoeft te worden om een bouwkundig gebrek op te sporen in een moeilijk of niet toegankelijke ruimte en er daarmee dus nauwelijks schade wordt aangebracht aan de constructie.

Enkele toepassingen

Gevel- / spouwmuuronderzoek: denk aan vochtprobleem, kwaliteit van spouwankers, geluidsoverlast en isolatie. Niet of slecht toegankelijke kruipruimte: denk aan houtworm, boktor, balkkoppen en -lagen. Maar ook afvoeren en rioleringen, de ruimte onder een douchebak, dichte trap of een gesloten dak constructie kunnen op deze manier geïnspecteerd worden.