Disclaimer

Wij streven ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staan wij niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De eventuele juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Wij hebben geen invloed op websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden. Alle publicaties en uitingen van Gerrits Bouwservice zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Gerrits Bouwservice daar vooraf uitdrukkelijk schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Gerrits Bouwservice BV is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 14622258. Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid of disclaimer, dan verzoeken wij u deze per e-mail aan ons voor te leggen.